Jeroen.com | weblog | woordenboek | zoeken | contact
Google Weblog    
 

01 Mei '07 - + 0 - 0 Urmia Jensen naakt mag, dus wel in google!


De rechter heeft een uitspraak gedaan in de zaak tussen Urmia Jensen en Google. "Urmia Jensen naakt" mag helemaal, ook in google. Sterker nog, wie nu zoekt naar Urmia Jensen zou denken dat het alleen maar gaat om een modelletje die slechts op een manier bestaat in de wereld. Vrijwel de gehele top 10 op haar naam is inmiddels gevuld met slechts een thema.


Belangrijk stuk jurisprudentie


Het feit dat het hier om een locale televisie presentatrice van regionet RTVN draait is in deze minder belangrijk. Wel is het van belang dat een rechter uitspraak heeft gedaan over het wel of niet verplicht verwijderen van resultaten uit Google die prive personen schaadt en het betalen van een schadevergoeding door Google.

Uit het stuk blijkt onder andere dat de zogenaamde "zorgplicht" van Google dus niet voorbij haar eigen site gaat. Dat betekent dus dat google niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de sites die ze in haar resultaten vermeldt, en DAT is wel belangrijk:

  De zorgplicht van Google reikt niet zover dat zij aansprakelijk is voor de bereikbaarheid van die informatie van die ander, indien zij niet weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie apert onrechtmatig is. In dit geval was het voor Google redelijkerwijs onmogelijk om tot de conclusie te komen dat de informatie niet correct was. De informatie is dan ook niet als onmiskenbaar onrechtmatig te beschouwen.

  De stelling van [eiseres] dat de verantwoordelijkheid van Google aanvangt op het moment dat zij op de vermeende onrechtmatigheid van de links wordt aangesproken, gaat daarmee evenmin op."

  Dat wellicht de eigenaar van de websites onrechtmatig handelt jegens [eiseres] door haar naam ten onrechte aan de sekswebsites te verbinden, brengt niet mee dat Google een daarvan afgeleide onrechtmatige daad jegens [eiseres] pleegt en daarom de plicht jegens [eiseres] zou hebben om tot verwijdering van de zoekresultaten over te gaan.


Google deelt wel een penalty uit

Wat verder blijkt is dat Google de (sex-) site uit haar database verwijderd heeft:

  "namelijk op grond van de ‘Notice and Take Down’ procedure, wegens manipulatie van de zoekmachine met de naam van [eiseres] door de eigenaar van deze sekswebsites."

Volkomen logisch in mijn opinie, zeker vanwege het misbruiken van een naam om promotie te trekken naar een categorie sites waar je waarschijnlijk niet mee geassocieerd wilt worden die ook geen content over die persoon heeft. Overigens is dit iets waar bijvoorbeeld andere partijen zich rekening mee dienen te houden. Zodra je dus als merkgerechtigde een klacht bij Google indient kun je in soortgelijke situaties een (gedeeltelijke) penalty bij Google regelen voor vindbaarheid op je merknaam wanneer een andere partij daar onrechtmatig gebruik van maakt voor de promotie van een site. In dit geval is dit zelfs zonder een gerechtelijke uitspraak door Google al voortijdig gedaan.

  "Met deze procedure kan Google stappen ondernemen om links naar websites, die door manipulatie de integriteit en objectiviteit van de zoekmachine in gevaar brengen, of die onmiskenbaar onrechtmatig zijn jegens bedrijven of personen, uit de index weg te laten. Ieder verzoek tot verwijdering wordt afzonderlijk beoordeeld. Indien Google een verzoek tot verwijdering honoreert, wordt het volledige webadres van de website in een bestand, de ‘black list’, geplaatst."

Ook is het interessant om eens naar de officiële uitleg van de technische uitvoering te kijken:

  "Dit gebeurt handmatig en het hele proces duurt ongeveer 72 uur. Plaatsing op de ‘black list’ betekent niet dat het webadres zelf niet meer beschikbaar is of dat het webadres niet op andere zoekmachines te vinden is. Bij een volgende indexeringsronde van een zoekmachine kan al dan niet onder een andere domeinnaam geplaatste informatie opnieuw gevonden worden."De volledige uitspraak:
  'Google heeft uiteengezet hoe de Google index wordt samengesteld door middel van een volledig geautomatiseerd proces dat de inhoud van websites produceert zonder menselijke tussenkomst, het zogenaamde ‘crawling’ of ‘web crawl’. Bij het uitvoeren van een zoekopdracht wordt de inhoud van de websites die door de zoekmachine is gecrawld, doorzocht.

  De zoekresultaten worden eerst verkregen uit de gehele index en daarna op volgorde van relevantie en nauwkeurigheid met betrekking tot de opgegeven zoekterm geplaatst, het zogenaamde ‘ranking’. Ranking van zoekresultaten vindt plaats op geautomatiseerde wijze, met toepassing van een combinatie van verschillende softwarematige processen.

  Google hanteert voor bepaalde gevallen een ‘Notice and Take Down’ procedure, in verband met behoud van de integriteit en transparantie van de index, en in verband met het respecteren van de rechten van derden.

  Met deze procedure kan Google stappen ondernemen om links naar websites, die door manipulatie de integriteit en objectiviteit van de zoekmachine in gevaar brengen, of die onmiskenbaar onrechtmatig zijn jegens bedrijven of personen, uit de index weg te laten. Ieder verzoek tot verwijdering wordt afzonderlijk beoordeeld. Indien Google een verzoek tot verwijdering honoreert, wordt het volledige webadres van de website in een bestand, de ‘black list’, geplaatst.

  Dit gebeurt handmatig en het hele proces duurt ongeveer 72 uur. Plaatsing op de ‘black list’ betekent niet dat het webadres zelf niet meer beschikbaar is of dat het webadres niet op andere zoekmachines te vinden is. Bij een volgende indexeringsronde van een zoekmachine kan al dan niet onder een andere domeinnaam geplaatste informatie opnieuw gevonden worden.

  Google heeft hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat zij geen (preventieve) bemoeienis heeft met of invloed heeft op de inhoud van de links naar de websites en op de inhoud van de websites die automatisch als zoekresultaten worden verkregen na het intoetsen van, in dit geval, de zoektermen [eiseres] + [voornaam] + [voornaam].

  Hierop wordt de gebruiker van Google ook nog eens gewezen in de gebruiksvoorwaarden (zie 2.3). Het is de eigenaar van de website die de inhoud van de website bepaalt en ook invloed kan uitoefenen op het resultaat van de zoekopdracht.

  Het ‘crawlen’, indexeren en ‘ranken’ heeft een technisch, automatisch en passief karakter en Google kan in beginsel dan ook niet verantwoordelijkheid worden geacht voor de uitkomst van een zoekopdracht en de inhoud van de zoekresultaten.

  Dat wellicht de eigenaar van de websites onrechtmatig handelt jegens [eiseres] door haar naam ten onrechte aan de sekswebsites te verbinden, brengt niet mee dat Google een daarvan afgeleide onrechtmatige daad jegens [eiseres] pleegt en daarom de plicht jegens [eiseres] zou hebben om tot verwijdering van de zoekresultaten over te gaan.

  Van een onmiskenbaar onrechtmatig handelen jegens [eiseres] kan evenmin worden gesproken. Het gaat hier om de weergave van zoekresultaten van (nog steeds) op internet geplaatste informatie, welke informatie ook na verwijdering door Google van de links nog steeds op internet is te vinden, bijvoorbeeld door de desbetreffende URL in te toetsen.

  De zorgplicht van Google reikt niet zover dat zij aansprakelijk is voor de bereikbaarheid van die informatie van die ander, indien zij niet weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie apert onrechtmatig is. In dit geval was het voor Google redelijkerwijs onmogelijk om tot de conclusie te komen dat de informatie niet correct was. De informatie is dan ook niet als onmiskenbaar onrechtmatig te beschouwen.

  De stelling van [eiseres] dat de verantwoordelijkheid van Google aanvangt op het moment dat zij op de vermeende onrechtmatigheid van de links wordt aangesproken, gaat daarmee evenmin op.

  Verder bestaan er voor [eiseres] minder verstrekkende mogelijkheden om de zoekresultaten die haar naam aan de sekswebsites verbinden, verwijderd te krijgen, namelijk door rechtstreeks de website-eigenaren dan wel (onder)houders, die de zoekresultaten manipuleren, hierop aan te spreken. In dit geval is dit bedoeld Enschedees bedrijf.

  Ter terechtzitting is gebleken dat zij met deze weg bekend is en dit bedrijf ook aansprakelijk heeft gesteld. Onder deze omstandigheden bestaat voor Google niet de verplichting jegens [eiseres] om de betreffende links te verwijderen.

  Dat Google de links naar de betreffende websites inmiddels toch heeft verwijderd en op de ‘black list’ heeft gezet, is, zo heeft zij uiteengezet, om een andere reden geschied, namelijk op grond van de ‘Notice and Take Down’ procedure, wegens manipulatie van de zoekmachine met de naam van [eiseres] door de eigenaar van deze sekswebsites.

  Bij het ontbreken van onrechtmatig handelen door Google jegens [eiseres] zullen de vorderingen, daaronder begrepen de vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding, worden afgewezen.'
Urmia Jensen al 127 keer naakt in Google

Wie enkele weken geleden zocht naar "Urmia Jensen naakt" vond ongeveer 3 resultaten. Dat waren Geenstijl, Jeroen.com en nog een derde site. Nu zijn er inmiddels 127 pagina's waar de link wordt gelegd tussen Urmia Jensen en een minder geklede staat. Zo zie je maar weer dat een rechtzaak tegen Google niet altijd in je voordeel hoeft uit te pakken...

Meer:

> Google mag gewoon linken naar pr0n
> Urmia Jensen NAAKT
> Zorgplicht Google is beperkt, zoekmachine niet aansprakelijk voor links naar sekswebsites
> Google: Urmia Jensen

Jeroen.com:
> Urmia Jensen naakt? Niet in Google!
> Urmia Jensen naakt mag, dus wel in google!
> Mensen willen vooral Britney Spears naakt zien (Britney spears het populairste trefwoord in Google)
9 Googley reacties!:

Volgens mij heeft Google de manier waarop websites gerangschikt worden gewijzigd.

Het is volgens mij niet meer zo dat primair het aantal koppelingen van belang is voor de positie.

In ieder geval zijn mijn ervaringen van de laatste weken heel anders. Google lijkt andere methoden te gebruiken om de positie te bepalen, de vraag is echter welke.

Farshad () (link) - 02 Mei '07 - 01:53

Hey Farshad, Er zijn wat kleine wijzigingen geweest (die voor mij goed uitpakten ;-)) maar niet echt iets dat ik zeg dat er gigantische wijzigingen zijn in de algoritmes. Wel is er een pagerank update geweest, maar de Google resultaten in Nederland lijken maar minimaal gewijzigd te zijn.

Jeroen van de Wiel - 02 Mei '07 - 09:41

en nu helemaal naakt

kjell () - 26 September '07 - 18:05

good job guys, found a lot of useful information!
http://www.19216811ip.mobi

mali () - 19 Mei '16 - 19:10

Thanks for the info! A lot of the

right. excellent Article. http://calculatorbmi.org

BMI CALCULATOR () (link) - 02 Februari '17 - 11:56

This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. http://nopsoriasis.net/

mon () (link) - 07 Februari '17 - 18:13

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you http://nopsoriasis.net/types-of-psoriasi..

mon () (link) - 07 Februari '17 - 18:14

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information. http://nopsoriasis.net/scalp-psoriasis/

mon () (link) - 07 Februari '17 - 18:15

I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. http://eyebrowthreadinginfo.com/

mon () (link) - 07 Februari '17 - 18:16


DISABLED BECAUSE OF COMMENT SPAM submit3 . php#message" id="form">
Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie:Emoticons / Textile


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.
--> -->