Business Marketing

Geplaatst door:Ted Boereboom (194.171.19.75) op August 26, 2003 at 15:52:52:
Ik zit met een vijftal vragen wie zou deze kunnen beantwoorden???

1. Een belangrijk probleem in de industriŽle marketing is het optreden van een varkenscyclus. Dit fenemeen speelt met name bij B2B een rol als er sprake is van afgeleide vraag, acceleratie en naijleffecten terwijl er een ideale verdeling van de reeds aanwezige productiemiddelen in de maatschappij is. Kunt u met gebruik van alle genoemde begrippen uitleggen (met een voorbeeld) hoe zoín varkenscyclus tot stand komt?
2. J.I Lopez heeft nogal teweeggebracht in de B2B wereld, ook in Nederland. Hij pleitte voor standaardisatie en accentueerde het belang van de (inkoop)prijs. Dit leidde tot verschuivingen in de vendor rating systemen van OEM-ers en main suppliers. Voor Nederland met relatief veel jobbers heeft dat tot grote problemen geleid en er zijn ook wel degelijk ondernemingen daadoor failliet gegaan. Kunt u uitleggen hoe het een en ander in zijn werk is gegaan?
3. Onderneming X en onderneming Y brengen vrijwel tegelijkertijd een nieuw product op de markt ( en weten dat van elkaar ) X mikt op een verkoopprijs die gebaseerd is op een kostprijsberekening waar een 70% leercurve effect in verdisconteerd is. Y heeft berekend dat hun leereffect niet verder komt dan een 80% curve. Toch denken zij min of meer dezelfde penetratieprijs te kunnen-stellen als concurrent X doordat zij meer profijt menen te zullen hebben van schaalvoordelen. Leg uit of onderneming X of onderneming Y de beste mogelijkheden heeft om de strijd om marktaandeel te winnen.
4. Inkoop, uitbesteding, co-makership en JIT-management kunnen naast elkaar bestaan maar ook samengaan. Bespreek 2 ondernemingen waarbij er bij A sprake is van uitbesteding en co-makership en onderneming B waarbij alleen sprake is van inkoop en JIT management. Licht uw voorbeelden duidelijk toe en geef o.a. aan wat de JIT clausules en de co-makership contracten zoal in kunnen houden?
5. In de B2B is steeds meer sprake van verdienstelijking. De manier van werken kan grofweg onderverdeeld worden in die volgens een productfunctie of die volgens de capaciateitsfunctie (SIMON, 1989). Een onderneming die bedrijfscursussen verkoopgesprekstraining aanbiedt aan ondernemingen; werkt die nou vooral volgens de productfunctie of volgens de capaciteitsfunctie; licht aub toe?


[ Reacties ] [ Plaats reactie ] [ Het Marketing forum ] [ Homepage Jeroen.com ]

Reacties:
Plaats je reactie
> Uw naam:
> Uw E-Mail:
> Onderwerp:
> Uw reactie:[ Reacties ] [ Plaats reactie ] [ Het Marketing forum ] [ Homepage Jeroen.com ]


www.jeroen.com

Copyright 2003 Jeroen.com - Disclaimer